KKDK Luggage webshop - RIMOWA, Samsonite, KKDK, TUMI, JUMP och Mandarina Duck
98v001
Samsonite Lite-Shock Spinner 55/20
4.299,00   
98v002
Samsonite Lite-Shock Spinner 69/25
4.899,00   
98v004
Samsonite Lite-Shock Spinner 81/30
5.499,00   
98v003
Samsonite Lite-Shock Spinner 75/28
5.199,00